Avstand:14887 km, Short-Path: 1 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 10,2 9,1 8 8 10,8 11,5 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,5 14,6 14,3 13,7 12,9 12,1 11,2 10,2
LUF (MHz) 13,2 12,5 11,4 9,9 7,7 5,4 4,5 4,2 4 3,9 3,9 3,9 3,9 4 4,1 4,5 5,5 8 10 11,5 12,5 13,1 13,4 13,4 13,2