Avstand:14887 km, Short-Path: 1 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7,3 9,4 11,1 12,4 13,3 13,7 13,6 13 12 10,5 8,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
LUF (MHz) 8,9 8 6,8 5,1 3,3 2,6 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 3,6 5,4 6,9 8,1 9 9,3 9,3 8,9