Avstand:14887 km, Short-Path: 1 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 7 7 7 7 7 7,6 9,5 11,1 12,4 13,4 13,9 14,1 13,8 13 11,4 10,7 8,9 7 7 7 7 7 7 7 7
LUF (MHz) 9,7 8,9 7,5 5,7 3,5 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,7 3,9 5,9 7,7 9 9,8 10,2 10,1 9,7