Avstand:13164 km, Short-Path: 251 deg., Antall hopp: 4
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,6 11,3 11,3 12,3 14,3 16,1 17,7 18,7 18,7 18,3 17,5 16,4 15 13,2 11,2 9,4 9,4 9,4 9,4
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 3,2 5 7,7 9,8 11,2 12,1 12,5 12,4 11,9 10,8 9,3 7,4 5,4 3,7 2,6 2,3 2,2