Avstand:13762 km, Short-Path: 354 deg., Antall hopp: 5
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 8 9,6 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11 11,3 9,9 8,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
LUF (MHz) 9 8 6,4 4,5 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 3,1 5,2 7,1 8,4 9,3 9,8 9,9 9,6 9