Avstand:6675 km, Short-Path: 185 deg., Antall hopp: 2
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 13,7 12,2 10,8 10,5 14 15,3 16,5 17,5 18,4 19,2 19,9 20,4 20,7 21 21 20,9 20,7 20,3 19,7 19 18,2 17,2 16,2 15 13,7
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,2 2,2 2,7 4,1 5,1 5,9 6,5 6,8 7 7 6,9 6,5 6 5,2 4,2 2,7 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1