Avstand:9259 km, Short-Path: 278 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 10,1 10,1 10,1 10,1 12,2 14,3 16,2 17,1 16,8 16,2 15,3 14 12,5 10,8 8,8 8,6 8,6 8,6
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,9 3,8 5,5 6,8 7,6 8,1 8,3 8,1 7,6 6,8 5,8 4,7 3,5 2,5 2,3 2,2