Avstand:9327 km, Short-Path: 78 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,9 8,9 8,9 10 12 13,7 15,2 16,4 17,2 17,7 17,9 16,5 14,3 11,9 11 11 11 9,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
LUF (MHz) 4 5,2 6,3 7,1 7,8 8,2 8,2 7,8 7,2 6,2 4,5 3,3 2,6 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,9 4