Avstand:9327 km, Short-Path: 78 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,9 8,9 8,9 10 12 13,7 15,2 16,4 17,2 17,7 17,9 16,5 14,3 11,9 11 11 11 9,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
LUF (MHz) 4,4 5,6 6,7 7,7 8,3 8,6 8,6 8,3 7,6 6,7 5,1 3,8 2,9 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,4 3,1 4,4