Avstand:7405 km, Short-Path: 268 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 12,9 11,8 10,6 9,4 8,8 11,4 10,4 9,5 12 13,2 14,3 15,3 16,2 17 17,5 17,6 17,6 17,4 17,1 16,7 16,1 15,5 14,7 13,8 12,9
LUF (MHz) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,7 3,4 4,3 5,5 6,7 7,6 8,2 8,6 8,7 8,6 8,3 7,7 6,9 5,9 4,4 3 2,4 2,3 2,2