Avstand:7505 km, Short-Path: 281 deg., Antall hopp: 3
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,4 8,6 8,6 8,6 9,2 11,2 12,9 14,4 15,6 15,9 15,2 14,2 12,9 11,4 9,7 8,1 8,1 8,1 8,1
LUF (MHz) 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 3 3,9 5,2 6,2 6,7 7 7,1 6,8 6,2 5,5 4,6 3,6 2,8 2,3 2,2 2,2