Avstand:6037 km, Short-Path: 190 deg., Antall hopp: 2
Beregnet bølgeutbredelse [MHz/UTC]:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MUF (MHz) 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 12,5 14,9 16,8 18,3 19,3 19,6 19,4 18,6 17,3 15,5 13,2 10,5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
LUF (MHz) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 3,4 4,5 5,2 5,7 5,9 6 5,8 5,5 4,9 4 2,8 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1