LA-DX-GROUP - the Norwegian DX Association
Solar Data
SSN:131
SFI:171
A-index:6
K-index:1

 

Du er i forumet:
 

Forum > Innlegg > Svar
   
Forfatter Innlegg: Skryt til WEB master
LA8AW
Har levert totalt 0 svar
lagt til 18.06.2009 21:46:08
Mr. WebMaster.


Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til deg som LADXG sin WEB Master.  Du har gjort en formidabel jobb med å få til en hjemmeside som LADXG kan være stolt over.


All kreditt til deg.

Jeg vet at det kan være vanskelig til å få hjelp til å lage en hejmmeside - og oppdatere den. Jeg forslår at du benytter LADXG sin mailing liste til å få informasjon om stoff til siden.


73 de LA8AW - Odd Egil

LA8AW
 
Svar
LA0FA
Har levert totalt 12 svar
svarte 19.06.2009 00:27:55
Mange takk for blomstene. Helt enig at det er meget ønskelig at lesere og medlemmer bidrar med stoff - jeg blir en glad webmaster da. Melding vil til medlemslisten vil sendes om kort.
73 Webmaster, Matthias, LA0FA
LA-DX-GROUP - 2024
Webmaster og utvikler av siden er Matthias Peter, LA�FA

Valid CSS!

Websidene hostes simply.com