Regler for NRRL Cup

1. Formål

Formålet med NRRL CUP er å oppmuntre Norske radioamatører til deltakelse i internasjonale og nasjonale contester. Organisator for konkurransen er Norsk Radio Relæ Liga, NRRL.

2. Konkurransens varighet

NRRL CUP foregår gjennom et helt kalenderår om gangen. Første gang i 2012: 2012-01-01 0000 UTC til 2359 UTC 2012-12-31.

3. Deltakere

NRRL medlemmer kan delta i NRRL CUP, dette gjelder både personer og klubbstasjoner. Klubbstasjoner kan ha utenlandske gjeste operatører men deres poeng går til klubben. Utenlandske gjeste operatører kan få individuelle poeng med NRRL medlemskap.

Eksempel:

LA6FJA er involvert i en rekke tester under følgende periode: LA5O, LN5O, W4/LA6FJA, LA6FJA/ M. Alle testresultater som er summert til kallesignalet for den som er operatør i loggen.

4 Godkjente tester

Gjeldene radioamatørbånd fra 1,8 til 30 MHz. Bare en logg per deltaker og test teller.( WARC Bånd og segmenter som ikke er tilegnet contest må ikke benyttes). Testregler fra arrangøren må følges. Alle internasjonale tester publisert på websiden http://www.hornucopia.com/contestcal/ og nasjonale tester arrangert av NRRL som blir publisert på www.nrrl.no og NRRL Forum https://nrrl.no/forums . Tester som er lenger enn 48 timer er ikke godkjent for NRRL CUP. Mode som SSB, CW,RTTY, FM og andre digitale modes er tillatt. Fieldday: NRRL Nasjonale Fieldday og SSA Portabel test(Nordisk) teller.

5 Poengberegning

5.1. QSO poeng

For hver godkjente QSO så får man 1 poeng. Men en QSO teller kun en gang i cuppen. For QSOer som har blitt kjørt i NRAU 10m test, NRRL Vintertest, NRRL Fylkestest og NRRL Telefonitest får man 2 poeng per QSO.

5.1.1 Duplikat QSO

Duplikat-QSO teller normalt ikke. Unntak er tester hvor det er lov til å kjøre den samme stasjonen flere ganger i forskjellige definerte perioder. Loggfiler som lastes opp forutsettes å være korrekte og illegale dubletter forutsettes fjernet i loggfil før opplasting.

5.2. MULTI-operatør

Når du deltar i en MULTI-operatør klasse mottatt 1 / N poeng per QSO; der N er antall deltagende operatører. Antall operatører må være minst være to stykker. Hver deltaker får automatisk sine poeng i individuellklasse.

5.2.1 MULTI-operatør i IARU HF Championship HQ Klassen

Deltakerne med kallesignalet LN2HQ i IARU HF Championship HQ vil motta 2 / N poeng per QSO hvor alle QSOer kjørt av LN2HQ teller, der N er det antall operatører. Hver deltaker får automatisk sine poeng i individuellklasse.

5.3 Bruk av hjelpemidler

Det er ikke tillatt å benytte utstyr til å dekode kallesignal, hvis det ikke er tillatt ut ifra test reglene. Dette vil si kun lokal skimmer og DXcluster i ”Assited” klasser.

5.4. Effekt multiplikatorer

For alle klasser teller følgende effektmultiplier:
Klasse Multiplier
HIGH POWER (> 100 W) 1.0
LOW POWER (<= 100 W) 1.5
QRP (<= 5 W) 2.0

Dette gjelder uavhengig av effektklasser testen har. I Skandinavisk Aktivitetstest SAC CW og SSB er effektmultiplieren 2, uavhengig av benyttet effekt.

5.5. Endelig resultat

Sluttresultatet for konkurransens kalenderår er summen av alle QSO poeng ganget med den enkelte Contest's effektmultiplier (og eventuell mulitplier under IARU-HF contest ved deltakelse LN2HQ). Den endelige poengsummen er rundet opp til nærmeste hele tall. Her noen eksempler for å forklare poengberegningen.

Eksempel 1:

Du kjører de 500 QSOs med 13 dubletter i ARRL DX Contest, og du bruker LOW POWER. Den endelige poengsummen er: (500-13) * 1,5 = 731 poeng.

Eksempel 2a:

Du kjører 510 QSOs i SAC CW Enkel Operator QRP. Den endelige poengsummen er: 510 * 2 = 1020 poeng.

Eksempel 2b:

Du kjører 770 QSOs i SAC CW Enkelt Operator LOW POWER. Den endelige poengsummen er: 770 * 2 = 1540 poeng.

Eksempel 2c:

Du kjører på 1200 QSOs i SAC CW Enkelt Operator HIGH POWER. Den endelige poengsummen er: 1200 * 2 = 2400 poeng.

Eksempel 2d:

Du kjører 1500 QSOs i SAC CW Multi Operatør. Den endelige poengsummen er: 1500 * 2 = 3000 poeng. Med to operatører, hver operatør 1500 poeng. Med tre operatører, hver operatør 1000 poeng.

Eksempel 3a:

Dere er fire operatører som kjører CQ WW i Multi-Single kategorien. Dere kjører 1516 QSOs og har 13 duplikater. Den endelige poengsummen for deg er: (1516-13) / 4 = 376 poeng.

Eksempel 3b:

Dere er to stykker som kjører CQ WW i Multi-Single kategorien. Bruker dere Low Power, kjører du 1516 QSOs og har 13 duplikater. Den endelige poengsummen for deg er: (1516-13) * 1,5 / 2 = 1052 poeng.

Eksempel 4:

Du er IARU HF World Championship operatør for NRRL HQ stasjonen med kallesignal LN2HQ. Du er totalt 20 operatører og kjører 12000 QSOs. Den endelige poengsummen for deg er (12000 * 2) / 20 = 1200 poeng.

5.6 Totale poeng

Total poengsum er summen av alle resultater fra hver enkel test under hele konkurranse perioden.

6. Logg

Rapportering av resultater for hver test blir utført ved å sende loggen til logg-roboten. Roboten beregner poengsum for en rapportert contest og summerer opp resultatene både for operatør- og klubbdeltakelse. Støttede filformater: CBR. Cabrillo (usually. CBR eller. LOG) [pr juli 2011 implementert] STF. Stützerbach Format (. STF) [pr juli 2011 implementert] EDI. REG1TEST, Electronic Data Interchange (. EDI) [pr juli 2011 ikke implementert] KUN LOGGER som sendes til contest arrangøren teller! Sjekk Logger er ikke tillatt i NRRL Cup. Samtlige logger må lastes opp i kalenderåret konkurransen gjelder.

6.1 Klubbstasjonrapportering.

Brukes klubbstasjonen sitt kallesignal for å laste opp loggen, så gis poeng opp til den angitte klubbens sin total score. Resultatene av klubbedeltagelse i konkurransen teller i egen toppliste. For deltakelse i MULTI OPERATØR-klasse går poeng til klubben som er vert for deltakelsen.

7. Regelendringer

Arrangørene forbeholder seg retten til fremtidige regelendringer, selv under en konkurranse periode.

8. Premiering

Det vil bli generert diplom for nedlastning for deltakere i klasse med plassering samt plakett til vinner i hver klasse. Beste Rookie får egen plakett, det vil si en som har hatt lisens i max 3 år.
NRRL Cup, i regi av NRRL
Webmaster og utvikler av siden er Matthias Peter, LA0FA
Websidene hostes hos UnoEuro.com