LA-DX-Group - the Norwegian Association of DX'ers
Solar Data
SSN:296
SFI:189
A-index:11
K-index:2

 

DX Nyheter  Follow LADXG on Twitter Innhold og Nyheter Kalender

Du kan søke etter hele eller deler av kallesignal, DXCC prefiks, IOTA eller navn

 CE0Y/UA4WHX - Easter Island
SA-001 Fra 01.04.2014 til 25.04.2014, QSL via UA4WHX
Les mer...
Lagt til 16.04.2014 08:38:48
Oppdatert 16.04.2014 08:50:45
 B7CRA - China (AS-143)
AS-143 Fra 15.04.2014 til 15.05.2014, QSL via BA4EG
Les mer...
Lagt til 16.04.2014 08:49:32
Oppdatert 16.04.2014 08:49:32
 9K2F - Kuwait (AS-118)
AS-118 Fra 01.04.2014 til 25.04.2014, QSL via 9K2HN
Les mer...
Lagt til 16.04.2014 08:46:07
Oppdatert 16.04.2014 08:46:07
 D44TXU - Cape Verde (AF-086)
AF-086 Fra 19.04.2014 til 25.04.2014, QSL via DL3LUM
Les mer...
Lagt til 16.04.2014 08:43:01
Oppdatert 16.04.2014 08:43:01
 HO100CANAL - Panama
Fra 19.04.2014 til 15.05.2014, QSL via HP1AVS
Les mer...
Lagt til 16.04.2014 08:35:13
Oppdatert 16.04.2014 08:35:13
 5K0M - San Andres and Providencia
NA-033 Fra 19.04.2014 til 24.04.2014, QSL via HK7IPT
Les mer...
Lagt til 16.04.2014 08:31:27
Oppdatert 16.04.2014 08:31:27
 T88WI T88WH - Palau Islands
OC-009 Fra 20.05.2014 til 28.05.2014, QSL via see info
Les mer...
Lagt til 16.04.2014 08:28:22
Oppdatert 16.04.2014 08:28:22
 V63PSK - Micronesia (OC-011)
OC-011 Fra 14.05.2014 til 17.05.2014, QSL via direct, eqsl
Les mer...
Lagt til 16.04.2014 08:24:53
Oppdatert 16.04.2014 08:24:53
 YB4IR/5 - Indonesia (OC-106)
OC-106 Fra 10.04.2014 til 14.04.2014, QSL via see info
Les mer...
Lagt til 14.04.2014 18:23:28
Oppdatert 14.04.2014 18:23:28
 PJ5/K3TRM - Saba and Saint Eustatius
NA-145 Fra 12.04.2014 til 20.04.2014, QSL via home call
Les mer...
Lagt til 07.04.2014 23:15:37
Oppdatert 07.04.2014 23:15:37
 J88PI - St Vincent (NA-025)
NA-025 Fra 13.04.2014 til 23.04.2014, QSL via GW4DVB
Les mer...
Lagt til 07.04.2014 23:11:43
Oppdatert 07.04.2014 23:11:43
 ZK3Q ZK3E - Tokelau Islands
OC-048 Fra 01.10.2014 til 31.10.2014, QSL via
Les mer...
Lagt til 07.04.2014 23:08:39
Oppdatert 07.04.2014 23:08:39
 YF1AR/0 - Indonesia (OC-177)
OC-177 Fra 18.04.2014 til 20.04.2014, QSL via N2OO
Les mer...
Lagt til 07.04.2014 23:04:50
Oppdatert 07.04.2014 23:04:50
 YJ0X - Vanuatu
Fra 03.10.2014 til 15.10.2014, QSL via ZL3PAH, OQRS, LotW
Les mer...
Lagt til 07.04.2014 23:01:42
Oppdatert 07.04.2014 23:01:42
 7P - Lesotho
Fra 22.04.2014 til 01.05.2014, QSL via
Les mer...
Lagt til 07.04.2014 22:57:16
Oppdatert 07.04.2014 22:57:16
Nyhet [1] til [15] av de siste [45] Nyheter.
Se aktive DX pr idag     Se fremtidig annonserte DX    Se utgåtte DX
 
Lover for LA DX Group
 
Lagt til av LA0FA Lagt til 09.05.2009
 

 

Dette kan også lastes ned som pdf dokument !

LOVER for LA-DX-GROUP

Vedtatt på generalforsamlingen 26. august 1983,
med endringer vedtatt på generalforsamlingen:

10. august 1986, 09. august 1987, 05. oktober 1996, 23. april 2005,
12. april 2008

1. LA-DX-GROUP er en gruppe DX-interesserte radioamatører
tilknyttet Norsk Radio Relæ Liga.

2. Gruppens formål:

2.1 Stimulere interessen for DX’ing og testkjøring.

2.2 Oppmuntre til aktivitet på amatørbåndene.

2.3 Arbeide for god oppførsel på amatørbåndene.

2.4 Arbeide for å opprettholde aktiviteten på CW.

3. Medlemskap:

3.1 Medlemskap kan bare tildeles medlemmer av Norsk Radio
Relæ Liga med gyldig lisens. Dette gjelder også utenlandske radioamatører bosatt i Norge.

3.2 Medlemskap kan også tildeles utenlandske radioamatører
som ikke er bosatt i Norge. For disse gjelder ikke
bestemmelsen om medlemskap i N.R.R.L. – pkt. 3.1.

4. Styret:

4.1 Gruppen ledes av et styre bestående av president,
visepresident, kasserer og et styremedlem.

4.2 Styret velges av generalforsamlingen, slik at president og et
styremedlem velges det ene året og to styremedlemmer det
påfølgende året. Funksjonstiden er 2 år. I særskilte
tilfelle kan styremedlemmer velges for 1 år av gangen.

4.3 Presidenten velges ved direkte valg. Styret fordeler selv de
øvrige verv blant styremedlemmene.

4.4 Styret kan om nødvendig suppleres med andre ved besettelse
av spesielle verv.

4.5 Generalforsamlingen velger også en revisor og en varamann
for denne, samt en valgkomité på to medlemmer.

5. Æresmedlemskap:

5.1 Æresmedlemskap kan tildeles den som nasjonalt eller inter-
nasjonalt har gitt et vesentlig bidrag for å stimulere og
fremme DX-saken.

5.2 Æresmedlemskap kan foreslås av medlemmene, men
avgjøres av styret.

5.3 For æresmedlemskap gjelder ikke bestemmelsen om
medlemskap i N.R.R.L. – pkt. 3.1.

6. Kontingent:

6.1 Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og gjelder
for det påfølgende kalenderår.

6.2 Kontingenten må være betalt i god tid før årets general-
forsamling og senest innen 15. februar. For nye medlem-
skap tildelt etter 1. juli, betales det ½ års kontingent
som innbetales etter krav fra kasserer.

7. Generalforsamlingen:

7.1 Generalforsamlingen holdes 1. halvår og skal så langt
det lar seg gjøre kombineres med et større DX-møte.

7.2 Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner
det påkrevet, eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig
forlanger det.

8. Forslag og avstemning:

8.1 Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må
forelegges styret skriftlig innen 15. mars, eller senest en,
1 måned før årsmøtet.

8.2 Lovendringer besluttes på generalforsamlingen med minst
2/3 flertall.

8.3 Stemmerett har alle medlemmer med gyldig medlemskap.

9. Eksklusjon:

9.1 Et medlem som opptrer på en slik måte at det åpenbart
er til skade for gruppen eller amatørsaken, kan suspenderes
av styret med øyeblikkelig virkning. Suspensjonen gjelder 
frem til generalforsamlingen som skal ta stilling til om
medlemmet skal ekskluderes. Generalforsamlingens
vedtak er endelig, men kan prøves på nytt etter 2 år hvis
den ekskluderte krever det.

10. Oppløsning: 

10.1 Oppløsning av gruppen kan bare skje ved beslutning på
generalforsamlingen og da med minst 2/3 flertall av de
tilstedeværende medlemmene.

10.2 Vedtaket om oppløsning må bekreftes på ekstraordinær
generalforsamling minst 2 måneder eller senest 6 måneder
etter generalforsamlingen. Vedtaket er gyldig med simpelt
flertall.

10.3 Gruppens eiendeler og midler tilfaller Norsk Radio Relæ
Liga etter oppløsningen.


 

 
Legg til kommentar
 
 
 
Tilbake til hovedsiden
Årsmøte 2014
LA DX Fund
#Hamr Twitter-Ticker
Contest & Arrangement i nær fremtid
Se hele kalender...
Aktuelt i Fora
Siste 4 innlegg
Propagasjon
MUF/LUF varsling for DXCC-prefix
Online
Akkurat nå:
Antall påloggede:   Antall gjester: 22
Brukere:
Nyeste registrerte bruker: LA8BCA
Siste Top20 oppdatering: LA7EU
LADXG Chat:
Når du klikker på Skype logo så aktiveres din Skype klient på
din PC og du kommer til LADXG Chat. For å bli medlem av Chat tar du kontakt med LA3WAA, Tor eller LA7HJA, Morten.
Galleri
Siste bilde innsendt fra LA5HE
QSL
Siste QSL innsendt fra LA8DW
IOTA
Feed fra rsgbiota.org 
Andre DX nyheter
Siste 20 fra DXing.at
DXWorld.net
Aktuelle temaer
Solflekkemaksimum i 2013 ?

Vitenskapsfolk forutser at solflekke syklus nr 24 vil ha sitt maksimum i mai 2013 med et gjennomsnittlig antall solflekker på 90 pr dag. Dette  fastslo et internasjonalt panel av eksperter på den årlige "Space Weather Workshop"  i Bolder., Colorado siste måned.
Dersom denne prognosen slår til så vil solflekkesyklus nr 24 være den svakeste siden syklus nr 16 med sine gjennomsnittlige 78 daglige solflekker i 1928, og være den 9. dårligste siden man startet nummerering av syklus i 1750.
Panelet fastslo også at minimum sannsynligvis ble passert i desember 2008 og sykles nr 23 nå tydeligvis gikk over i syklus nr 24.
Klikk på bildet for å lese hele artikkelen på engelsk. (dxinfo)

Skrevet av: LA0FA, Dato: 17.05.2009
Hva er RSS?

RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication), eller ”web feeds” som det ofte kalles, er et XML-basert filformat som brukes i formidlingen av hyppig eller jevnlig oppdaterte nyheter, pressemeldinger og annet webinnhold.
Ved hjelp av RSS kan du få et utdrag av en bestemt nettsides nyeste oppdateringer, som oftest pressemeldinger og andre aktualitetssaker. Brukere kan abonnere på RSS-feeds fra flere ulike kilder og nettsteder samtidig, og få dem samlet i en såkalt RSS-leser. Dette gjør at du enkelt kan følge med på hva som skjer i flere kanaler samtidig, uten å måtte besøke nettstedene manuelt.
www.LADXG.no tilbyr sine brukere følgende 3 RSS-er:

DX Nyheter
Nyheter og Artikkler fra LA DX Group
Kalender fra LA DX Group

Skrevet av: LA0FA, Dato: 09.05.2009

LA DX Group - 2014
Webmaster og utvikler av siden er Matthias Peter, LAØFA

Valid CSS!

Websidene hostes hos Web10