LA-DX-Group - the Norwegian Association of DX'ers
Solar Data
SSN:73
SFI:138
A-index:14
K-index:1

 

DX Nyheter  Follow LADXG on Twitter Innhold og Nyheter Kalender

Du kan søke etter hele eller deler av kallesignal, DXCC prefiks, IOTA eller navn

 E30FB - Eritrea
Fra 06.03.2015 til 17.03.2015, QSL via http://www.m0urx.com/eritrea_oqrs/
Les mer...
Lagt til 07.03.2015 11:52:25
Oppdatert 07.03.2015 11:52:25
 3G0ZC - Juan Fernandez
Fra 24.02.2015 til 04.03.2015, QSL via F1ULQ, OQRS, LotW
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 21:37:55
Oppdatert 09.02.2015 21:40:01
 5Z4/DF3FS 5Z4/DL9OLI - Kenya
Fra 16.02.2015 til 08.03.2015, QSL via DF3FS
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 21:33:19
Oppdatert 09.02.2015 21:33:19
 KH8/N9YU - American Samoa
Fra 11.02.2015 til 12.02.2015, QSL via YT1AD
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 21:28:12
Oppdatert 09.02.2015 21:28:12
 9X0PY - Rwanda
Fra 10.02.2015 til 02.03.2015, QSL via SM6CPY
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 21:23:22
Oppdatert 09.02.2015 21:23:22
 7Q7GIA - Malawi
Fra 21.02.2015 til 28.02.2015, QSL via LA7GIA, LotW
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 20:55:12
Oppdatert 09.02.2015 20:55:12
 5W7A - Samoa
Fra 08.02.2015 til 11.02.2015, QSL via YT1AD
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 20:52:43
Oppdatert 09.02.2015 20:52:43
 V63MJ - Micronesia (OC-059)
OC-059 Fra 16.02.2015 til 24.02.2015, QSL via see info
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 20:45:47
Oppdatert 09.02.2015 20:45:47
 ZL7/F8FUA - Chatham Island
OC-038 Fra 07.02.2015 til 13.02.2015, QSL via lotw, clublog
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 20:40:54
Oppdatert 09.02.2015 20:40:54
 XW8BM - Laos
Fra 05.02.2015 til 25.02.2015, QSL via JA8BMK
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 20:36:56
Oppdatert 09.02.2015 20:36:56
 ZD8D - Ascension Island
AF-003 Fra 02.02.2015 til 06.03.2015, QSL via DL9HO
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 20:33:56
Oppdatert 09.02.2015 20:33:56
 FO/K8PGJ - French Polynesia
Fra 15.02.2015 til 24.02.2015, QSL via K8PGJ
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 20:29:43
Oppdatert 09.02.2015 20:29:43
 TI9/3Z9DX - Cocos Island
NA-012 Fra 14.02.2015 til 23.02.2015, QSL via See website
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 20:23:28
Oppdatert 09.02.2015 20:23:28
 H44MS - Solomon Islands
Fra 01.02.2015 til 30.04.2015, QSL via DL2GAC
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 20:16:41
Oppdatert 09.02.2015 20:16:41
 P40JP - Aruba
Fra 14.02.2015 til 19.02.2015, QSL via WX3P
Les mer...
Lagt til 09.02.2015 20:12:54
Oppdatert 09.02.2015 20:12:54
Nyhet [1] til [15] av de siste [45] Nyheter.
Se aktive DX pr idag     Se fremtidig annonserte DX    Se utgåtte DX
 
Lover for LA DX Group
 
Lagt til av LA0FA Lagt til 09.05.2009
 

 

Dette kan også lastes ned som pdf dokument !

LOVER for LA-DX-GROUP

Vedtatt på generalforsamlingen 26. august 1983,
med endringer vedtatt på generalforsamlingen:

10. august 1986, 09. august 1987, 05. oktober 1996, 23. april 2005,
12. april 2008

1. LA-DX-GROUP er en gruppe DX-interesserte radioamatører
tilknyttet Norsk Radio Relæ Liga.

2. Gruppens formål:

2.1 Stimulere interessen for DX’ing og testkjøring.

2.2 Oppmuntre til aktivitet på amatørbåndene.

2.3 Arbeide for god oppførsel på amatørbåndene.

2.4 Arbeide for å opprettholde aktiviteten på CW.

3. Medlemskap:

3.1 Medlemskap kan bare tildeles medlemmer av Norsk Radio
Relæ Liga med gyldig lisens. Dette gjelder også utenlandske radioamatører bosatt i Norge.

3.2 Medlemskap kan også tildeles utenlandske radioamatører
som ikke er bosatt i Norge. For disse gjelder ikke
bestemmelsen om medlemskap i N.R.R.L. – pkt. 3.1.

4. Styret:

4.1 Gruppen ledes av et styre bestående av president,
visepresident, kasserer og et styremedlem.

4.2 Styret velges av generalforsamlingen, slik at president og et
styremedlem velges det ene året og to styremedlemmer det
påfølgende året. Funksjonstiden er 2 år. I særskilte
tilfelle kan styremedlemmer velges for 1 år av gangen.

4.3 Presidenten velges ved direkte valg. Styret fordeler selv de
øvrige verv blant styremedlemmene.

4.4 Styret kan om nødvendig suppleres med andre ved besettelse
av spesielle verv.

4.5 Generalforsamlingen velger også en revisor og en varamann
for denne, samt en valgkomité på to medlemmer.

5. Æresmedlemskap:

5.1 Æresmedlemskap kan tildeles den som nasjonalt eller inter-
nasjonalt har gitt et vesentlig bidrag for å stimulere og
fremme DX-saken.

5.2 Æresmedlemskap kan foreslås av medlemmene, men
avgjøres av styret.

5.3 For æresmedlemskap gjelder ikke bestemmelsen om
medlemskap i N.R.R.L. – pkt. 3.1.

6. Kontingent:

6.1 Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og gjelder
for det påfølgende kalenderår.

6.2 Kontingenten må være betalt i god tid før årets general-
forsamling og senest innen 15. februar. For nye medlem-
skap tildelt etter 1. juli, betales det ½ års kontingent
som innbetales etter krav fra kasserer.

7. Generalforsamlingen:

7.1 Generalforsamlingen holdes 1. halvår og skal så langt
det lar seg gjøre kombineres med et større DX-møte.

7.2 Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner
det påkrevet, eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig
forlanger det.

8. Forslag og avstemning:

8.1 Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må
forelegges styret skriftlig innen 15. mars, eller senest en,
1 måned før årsmøtet.

8.2 Lovendringer besluttes på generalforsamlingen med minst
2/3 flertall.

8.3 Stemmerett har alle medlemmer med gyldig medlemskap.

9. Eksklusjon:

9.1 Et medlem som opptrer på en slik måte at det åpenbart
er til skade for gruppen eller amatørsaken, kan suspenderes
av styret med øyeblikkelig virkning. Suspensjonen gjelder 
frem til generalforsamlingen som skal ta stilling til om
medlemmet skal ekskluderes. Generalforsamlingens
vedtak er endelig, men kan prøves på nytt etter 2 år hvis
den ekskluderte krever det.

10. Oppløsning: 

10.1 Oppløsning av gruppen kan bare skje ved beslutning på
generalforsamlingen og da med minst 2/3 flertall av de
tilstedeværende medlemmene.

10.2 Vedtaket om oppløsning må bekreftes på ekstraordinær
generalforsamling minst 2 måneder eller senest 6 måneder
etter generalforsamlingen. Vedtaket er gyldig med simpelt
flertall.

10.3 Gruppens eiendeler og midler tilfaller Norsk Radio Relæ
Liga etter oppløsningen.


 

 
Legg til kommentar
 
 
 
Tilbake til hovedsiden
Aktuelt
LA DX Fund
Årsmøte 2015
LA DX Group på ClubLog
#Hamr Twitter-Ticker
Online
Akkurat nå:
Antall påloggede:   Antall gjester: 55
Brukere:
Nyeste registrerte bruker: LA9LMA
Siste Top20 oppdatering: LB2TB
LADXG Chat:
Når du klikker på Skype logo så aktiveres din Skype klient på
din PC og du kommer til LADXG Chat. For å bli medlem av Chat tar du kontakt med LA3WAA, Tor eller LA7HJA, Morten.
Propagasjon
MUF/LUF varsling for DXCC-prefix
Galleri
Siste bilde innsendt fra LA5HE
QSL
Siste QSL innsendt fra LA0FA
Contest Kalender
Aktuelt i Fora
Siste 4 innlegg
IOTA
Feed fra rsgbiota.org 
Andre DX nyheter
Siste 20 fra DXing.at
DXWorld.net
Aktuelle temaer
Hva er RSS?

RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication), eller ”web feeds” som det ofte kalles, er et XML-basert filformat som brukes i formidlingen av hyppig eller jevnlig oppdaterte nyheter, pressemeldinger og annet webinnhold.
Ved hjelp av RSS kan du få et utdrag av en bestemt nettsides nyeste oppdateringer, som oftest pressemeldinger og andre aktualitetssaker. Brukere kan abonnere på RSS-feeds fra flere ulike kilder og nettsteder samtidig, og få dem samlet i en såkalt RSS-leser. Dette gjør at du enkelt kan følge med på hva som skjer i flere kanaler samtidig, uten å måtte besøke nettstedene manuelt.
www.LADXG.no tilbyr sine brukere følgende 3 RSS-er:

DX Nyheter
Nyheter og Artikkler fra LA DX Group
Kalender fra LA DX Group

Skrevet av: LA0FA, Dato: 09.05.2009

LA DX Group - 2015
Webmaster og utvikler av siden er Matthias Peter, LAØFA

Valid CSS!

Websidene hostes hos Web10